2 years ago

Đông trùng hạ thảo đâu thật, đâu giả

Không chỉ đối với các loài động vật, việc xét nghiệm ADN, cấu trúc gen còn được áp dụng với các loài thực vật. read more...

2 years ago

Phân biệt sừng tê giác thật giả bằng cách nào?

Để trà trôn sừng tê giác thật giả nhằm qua mắt người sử sụng, nhiều đối tượng read more...